Regulamin

Data wejścia w życie regulaminu: 6 kwietnia 2018


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest firma VALDANOS Agnieszka Ciborowska, ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne. NIP: 123-124-67-99, REGON: 142910315.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

II.  WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu „cookies”.
 2. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może zakłócać działanie Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego.

III.INFORMACJE ZAWARTE W SERWISIE

 1. Treści publikowane w serwisie, a w szczególności dane dotyczące produktów spożywczych powstają w oparciu o ogólnodostępne źródła danych, w szczególności dane zawarte w  USDA Food Composition Databases (United States Department of Agriculture).
 2. Treści publikowane w serwisie nie stanowią porad o charakterze dietetycznym, medycznym ani zdrowotnym.
 3. Treści publikowane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane, jako specjalistyczne porady, forma diagnozy lub zalecenia.
 4. Administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w związku z wykorzystaniem (lub brakiem możliwości korzystania) informacji zawartych w serwisie, w szczególności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, którego przyczyną jest korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z serwisu.
 5. Administrator serwisu nie daje gwarancji dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności danych zawartych w serwisie.

IV. KOMENTARZE

 1. Korzystanie z funkcji komentowania jest nieobowiązkowe i dobrowolne.
 2. Użytkownik korzystający z funkcji komentowania wyraża zgodę na publikację wprowadzonego komentarza oraz innych danych (podpis).
 3. Adres email  Użytkownika wprowadzony podczas korzystania z funkcji komentowania nie zostanie opublikowany w serwisie – służy wyłącznie umożliwieniu skontaktowania się Administratora serwisu z  komentującym Użytkownikiem.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych (adres email, podpis), ich zmiany oraz żądania usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem serwisu.
 5. Zabrania się zamieszczania w komentarzach treści treści o charakterze:
  a) wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
  b) komercyjnym, reklamowym, promującym inne serwisy, produkty lub usługi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Wszelką korespondencję dotyczącą serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej redakcja@i-kalorie.pl.